Приказ о предоставлении отпуска на казахском и русском языке. БҰЙРЫҚ


Ссылка для скачивания доступна внизу страницы

Приказ о предоставлении отпуска на казахском и русском языке

 

«СҰҢҚАР»

жауапкершілігі

шектеулі

серіктестігі

 

БҰЙРЫҚ

ЭМБЛЕМА

 

 

Товарищество

с ограниченной

ответственностью

«СҰҢҚАР»

 

ПРИКАЗ

 

2017 жылғы 4 тамыз

 

Алматы қаласы

№ 152-ж/қ

 

город Алматы

 

Қ. Омарұлының жалақысы

сақталмайтын демалысы туралы

 

 

 

Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы  № 414-V Еңбек кодексінің 97-бабына сәйкес және Еңбек тәртіптемесі қағидаларын орындау үшін БҰЙЫРАМЫН:

Ішкі аудит басқармасының жетекші сарапшысы Қаныш Омарұлына 2017 жылғы 05-09 тамыз аралығындағы күнтізбелік 5 күнге некесін қию үшін жалақысы сақталмайтын демалыс берілсін.

Негіздеме: Қ. Омарұлының 2017 жылғы 28 шілдедегі өтініші.

 

 

Бас директор      қолтаңбасы А. Ғалымбекұлы

                                  М.О.

 

Орынд. К.Салиахметова

 

Бұйрықпен таныстым

қолтаңбасы Қ. Омарұлы

2017 жылғы 4 тамыз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«СҰҢҚАР»

жауапкершілігі

шектеулі

серіктестігі

 

БҰЙРЫҚ

ЭМБЛЕМА

 

 

Товарищество

с ограниченной

ответственностью

«СҰҢҚАР»

 

ПРИКАЗ

 

04 августа 2017 года

 

Алматы қаласы

№ 152-л/с

 

город Алматы

 

 

 

Об отпуске без сохранения

заработной платы Омарұлы Қ.

 

 

В соответствии со статьей 97 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-Vи во исполнение Правил трудового распорядка ПРИКАЗЫВАЮ:

Предоставить Омарұлы Қанышу, ведущему эксперту Управления внутреннего аудита, отпуск без сохранения заработной платы на 5  календарных дня с 05 по 09 августа 2017 года для регистрации брака.

Основание: Заявление Омарұлы Қ. от 28 июля 2017 года.

 

 

Генеральный директор подпись                       А. Ғалымбекұлы

                                                 М.П.

 

Исп. К.Салиахметова

 

 

 

С приказом ознакомлен

 подпись                          Қ. Омарұлы

04.08.2017

 

 

 
Возможно Вам будут полезны следующие документы: