Резюме на казахском и русском языке. Түйіндеменің үлгісі 


Ссылка для скачивания доступна внизу страницы

Резюме на казахском и русском языке

Түйіндеменің үлгісі 

ТҮЙІНДЕМЕ

 

Аты-жөні: ___________________________.

Туған күні: __________________________.

Туған жері: __________________________.

Ұлты: _______________________________

Мекенжайы: __________________________.

Телефоны: ____________________________.

Мамандығы: __________________________.

Мақсаты: __________________________ лауазымын алу.

Білімі:

________ж.ж. ___________________________атындағы ___________________ мемлекеттік (ұлттық) институты (университеті) – «__________________________ _______________» мамандығы бойынша диплом.

________ж.ж.______________ атындағы ___________________ мемлекеттік (ұлттық) институты (университеті), «____________________» мамандығы бойынша аспирантура.

Еңбек жолы:

________ж.ж._______________________________ техникумы. ____________ тілі пәнінің мұғалімі.

________ ж.ж. № ____ кешкі мектеп. Оқу бөлімінің хатшысы.

Арнайы білімі:

___________ және ___________ тілдерін еркін меңгергенмін.

Компьютерде __________ бағдарламалары бойынша жұмыс тәжірибем бар.

Іс қағаздарының стенограммасын жүргізу курсын бітірдім.

Отбасылық жағдайым: үйленгенмін.

_____ ұлым бар.

 

_________________

   (қолтаңбасы)

 

 

 

 

Образец резюме 

РЕЗЮМЕ

 

Ф.И.О.: __________________________________.

Дата рождения: ___________________________.

Место рождения: __________________________.

Национальность: __________________________.

Адрес: ___________________________________.

Телефон: _________________________________.

Специальность: ____________________________.

Цель: получение должности _________________.

Образование:

____________ государственный (национальный) институт (университет) имени_______________ –диплом по специальности «________________________________________________________________».

_________гг. ________________ государственный (национальный) институт (университет) имени _______________________, аспирантура по специальности «___________________________________________________» ____________гг.

Трудовая деятельность:

_________гг. Техникум_______________________________________________. Преподаватель _____________________________ языка.

________________ гг. Вечерняя школа № ____. Секретарь учебной части.

Специальное образование:

Свободно владению______________и ________________ языками.

Опыт работы на компьютере по программам: _____________________

Закончил(а) курс стенографии делопроизводства.

Семейное положение: не женат.

Имею _______ сына.

 

________________

                 Подпись

 

 

 
Возможно Вам будут полезны следующие документы: