Поделиться ссылкой:


Қазақстанда ИП жабу үшін – толық жасалу жолдардың босау өткізу схемасы


Қазақстанда жеке сауалдары бар бизнестің (ИП) жабуын жүргізу үшін бірнеше формалдық іс-шаралар мен процедураларды орындау керек. Жеке сауалды жабу процесін түсіну үшін жолдама жасалды, әлдеқайда, Қазақстанда ИП жабуы туралы жаңартылған мәліметтер мен белгілер алу үшін құзатты жазушыға немесе мүхтәр бухгалтерге хабарласуыңызға тиісінше ескерілуі маңызды.

1-қадам: ИП жабуы туралы шешім алу ИП жабу формалдық іс-шараларына кіріспеу өтінішін беру алдында, сіз өзіңіздің бизнес үйімділігін жабу туралы шешім алуыңыз керек. Мотивацияларыңызды қарастырыңыз, қаржылық мәртебесін бағалаңыз және ИП жабуы сіз үшін ең жақсы шешім болғанын тексеріңіз.

2-қадам: Бизнес үйімділікті жабу Бизнес үйімділікті жабу процесін бастау алдында бизнес үйімділікті жабу қажет. Бұл барлықтары барысында мән бойынша сатушыларға немесе қызметтерге, банктік есептегін жабуға, шарттарды жабуға және жабу туралы клиенттерді хабарлауға дайындалуы мүмкін.

3-қадам: Өтінім жасау ИП деятельді жабу туралы өтініш жасау. Өтінімде ИП жабуының себебін, жабу мерзімін және басқа сұраулы ақпаратты көрсету керек.

4-қадам: Құжаттарды дайындау ИП жабу үшін керек барлық құжаттарды жинау. Бұл оған көлемінен көрінетіндерді қосу мүмкін:

  • ИП деятельді жабу туралы өтінімнің көшірмесін көшірме.
  • ИП-да тіркелген мүлкітін пайдалануға не мүлкіті болуына қатысты растаушы құжаттар.
  • Мәліметтерге және көп мерзімдең ИП деятельдің келесі мерзімдері бойынша салып тастауға арналған қаржылық құжаттар, салып тасталатын аймақтар және жұмысшылар туралы басқа құжаттар (мысалы, олар болса, жұмысшылар туралы ақпараттар).

5-қадам: Салып тастама комитетіне құжаттарды тағайындау Қажет болатын барлық құжаттарды салып тастама комитетіне (Қазақстан Республикасы Дейінгілік Комитеті) немесе аумақтық салып тастама қызметіне тағайындау. Олар ИП деятельді жабу туралы өтініміңізді, қаржылық құжаттардың көшірмелерін және басқа қажетті құжаттарды қамтамасыз ету мүмкін.

6-қадам: Салып тастама төлемдері мен міндетті төлемдерді есептеу Салып тастама қызметінің талаптарына сәйкес, ИП деятельдік қызметіне байланысты барлық салып тастама төлемдерін және міндетті төлемдерді есептеуіңіз керек. Дұрыс есептеу және қажетті құжаттарды толтыру үшін бухгалтерге немесе салып тастама кеңсесіне басыңыз.

7-қадам: ИП жабу туралы растау беру Илгерілеу қажет болатын барлық қажетті құжаттарды жинау мен салып тастау ақылдамасы немесе ИП деятельді жабу туралы хабарландыру құжаты аласыз.

8-қадам: ИП жабу туралы хабарлау ИП деятельді жабу туралы басқа көрсеткіштер мен ұйымдарға хабарлауыңыз керек. Бұл банктер, тапсырыс берушілер, клиенттер, әлеуметтік және медициналық сақтандыру ұйымдары мен басқа маңызды құрылымдарды қамтиды.

9-қадам: Есептік құжатты жинау ИП тіркелген қызметтер, масштабтар жазу комитетіне немесе ИП-ның тіркелу органдарына сіздің есептік құжаттарыңызды салып тастау керек. Бұл табыс жасау және сатып алу кітаптары, басқа есептік құжаттар, өтінімнің айлықтары және басқа есептік құжаттарды қамтиды.

10-қадам: Банктік есептегін жабу және тіркелуді болдырмау ИП-мен байланысты банктік есептегін жабыңыз және сіздің ИП-ның тіркеу органдарында тіркелуін болдырмау қажет.

Маңызды ескерту, бұл схема Қазақстанда ИП жабу процедурасына қауымдастық беретін жалпы анықтаманы білдіреді. Барлық талаптарды сақтау және орындау үшін құқықтық немесе бухгалтерлік кеңесте алу кеңесін алуыңыз көрсетіледі, сонымен қатар, барлық талаптарды сақтау және орындау процедурасы действующим законодательствоммен сәйкес дұрыс өтедігін тексеру үшін құқықшы немесе бухгалтерге басыңыз.