Поделиться ссылкой:


Қазақстанда СТО қалай ашуға болады, құжаттар тізімі, күмәлдер – кадамдық жүйе


Қазақстанда Техникалық Қызмет Көрсету Қызметін (СТО) ашу үшін бірнеше қадамды орындау және белгілі құжат жиынтығын көрсету қажет. Осында СТО-ны қазақстанда ашуға көмек көрсететін қадам бойынша кескіндер жиынтығы көрсетілген. Сонымен қатар, ақпарат уақытымен өзгере алуы мүмкін, сондықтан соңғы ақпаратты алу үшін ресми деректерге жалғастыру кепілдік етіледі.

1. Қадам: Бизнес жоспар және орналасу орнын таңдау

 • Өз СТОңыз үшін егжей-тегжейлі бизнес жоспар жасаңыз. Онда қаржылық прогноздар, қызметтер, мақсатты аудитория және конкуренттік кеңістік туралы ақпаратты қосыңыз.
 • СТОңыз үшін сайын айналдырулы инфрақұрылысы, клиенттерге жету мүмкіндігі мен құқықтық шектерді есептеңіз.

2. Қадам: Компанияны тіркеу

 • Компанияны мемлекеттік тіркеу және кәсіпорын мәселелер агенттігі (НАДГРЭС) не Жарыс министрлігінде тіркеп алыңыз.
 • Компанияңыз үшін тіркелу сертификаты мен ЖСН (жеке салық төлеушінің бірденді нөмірі) алыңыз.

3. Қадам: Лицензиялау және сертификациялау

 • СТО қызметін алу үшін қажетті құжаттарды дайындаңыз және тағайындаңыз. Қалайсыздан, оны құжат, бизнес жоспар, қызметкерлер және техникалық жабдықтар туралы ақпаратты қамтамасыз етеді.
 • Сертификация шарттарын тексеріңіз және СТОңыз үшін керек барлық сертификаттарды және рұқсаттарды алыңыз.

4. Қадам: Орынды жалдау немесе сатып алу

 • СТОңызға жарамды орнын жалдаңыз немесе сатып алыңыз. Орында түрлі шарттардың автосервис ретінде қолдануға рұқсаты бар орны бар екенін тексеріңіз.

5. Қадам: Құжаттар мен материалдарды сатып алу

 • СТО қызметтерін ұсыну үшін қажетті жабдықтар мен материалдарды анықтаңыз. Бұл көрсеткіштерді автомобильдерді диагностикалау және жөндеу құралдары, жаңа жазбалар, май және техникалық жылдамдықтарды қамтиды алады.

6. Қадам: Қызметкерлерді ақы табу

 • Механиктер, автомеханиктер және басқа мамандарды қамтиды мамандарды тапсырыңыз. Олардың міндетті квалификациясы мен жұмыс туралы тәжірибесі бар екенін тексеріңіз.

7. Қадам: Страховкалама және қауіпсіздікті жеткізу

 • СТОңызды және клиенттерді қорғау үшін жауапкершілік страховкасы мен басқа қажетті страховка көрсеткіштерін оформдаңыз.
 • СТОңызда қауіпсіздік жүйесін, рұқсаттардың, қосымшаға қол жеткізу жүйелерін орнатыңыз.

8. Қадам: Рекламалау және клиенттерді тарту

 • Клиенттерді тарту үшін маркетингтік стратегия және рекламалық материалдарды жасаңыз. Веб-реклама, әлеуметтік желілер, жергілікті хабарландырулар және автокөліктер немесе такси арасында сотрудничество сияқты көптеген түрлі каналдарды қолданыңыз.

9. Қадам: Жәдділіктерді тексеру және талаптарды сақтау

 • СТОны ашқаннан кейін, компанияңыздың барлық талаптармен және сапалы стандарттармен сәйкестендіру үшін жүргізуді белсенді, дайындаулар мен тексерулерді регулярлық жүргізіңіз.
 • Салық төлеу мен бухгалтериялық иесімділікті қамтамасыз ететін мемлекеттік органдар тарапынан қойылған канқыстарды және ережелерді сақтаңыз.

10. Қадам: Қауіпсіздік, құқық, орнын сату, кеңістік көлемдері және т.б. бойынша көмек алу және марапаттармен кеңес алу

 • Лицензиялау, құқық, орнын сату, кеңістік және т.б. бойынша мүмкін болатын марапаттарды есептеңіз.
 • Қазақстанда бизнес ашу мәселесінде, құзыреттілік, құқықтық және бухгалтериялық көрсеткіштерге салыстыру үшін мамандардан кеңес алу кепілдік етіледі.

Маңызды ештеңе, берілген кескіндер жиынтығы үлкен түрде жаттығулармен көрсетілген және Қазақстандағы арнайы талаптарға байланыстырады деп ескертілуі керек. Толықтырушы ақпарат және жаңа талаптарды алу үшін ресми деректерге немесе Қазақстандағы бизнес ашуда мамандардың кеңесін алуға ұсынылған кеңестерге байланысып, толықтыруға кепілдік етіледі.