Поделиться ссылкой:


Қазақстанда төменгі жолда және шилтелерде реклама жариялау, рұқсаттар, лицензиялар - қадамдар бойынша жүйе


1-ші қадам: Заңдылықтарды және ережелерді зерттеу

Қазақстанда көшелерде және билбордта реклама орналастыруда басшыл шартты зерттеу заңдылықтары және ережелерін зерттеу қажет. Қазақстанда рекламаны басқаруға баулу қазақстан Республикасының 2002 жылдың 19 тамызындағы «Реклама туралы» Заңы басқарады. Бұл заңмен танысу және көрсетілген көше рекламасының орналасуын регламенттеу мүмкіндік беретін басқа местелік нормативтік актілерді де қарастыру маңызды.

2-ші қадам: Рекламаны орналастыруға рұқсат алу

Қазақстанда көшелерде және билбордта реклама орналастыру үшін мәмілелерге қажетті рұқсат немесе лицензия алу қажет. Қазіргі ғаламторлық аппараттары немесе қала атмосферасы мен рекламасын басқаруға жауапты қала өкілдері рекламаны орналастыру үшін мекенжайлы ғаламторлық органдармен немесе қала өкілдерімен келісімше жасау қажет. Рұқсатты алу үшін сұраулар мен процедуралар Қазақстандағы ауылдықтар арасында әр түрлі болуы мүмкін. Мекенжайдың мүдделінше ғана мемлекеттік органына хабарласып, қажетті құжаттар және процедураны анықтау керек.

3-ші қадам: Рекламалық материалды дайындау

Рұқсатты алдында көшелерде және билбордта рекламалық материалды дайындау қажет. Рекламалық материалдың қазақстан заңдылықтары және ережелеріне сай құлағандары келеді. Рекламалық материалға қойылатын талаптарды қоса, әдепкі түрде, сыйымды, алдын ала мағанаулы, тыйым салушы немесе баспаға дайындамау туралы ақпаратты пайдалануға тыйым салынғанын, салу жерін, орналасуын және рекламаны жарату талаптарын көрсетеді.

4-ші қадам: Билбордтың немесе реклама агенттігінің иесімен шарт жасау

Қазақстанда билбордта реклама орналастыру үшін білбордтың иесімен немесе олды басқаратын реклама агенттігімен шарт жасау қажет. Шарт рекламаны орналастыру шарттарын, бағасын, мерзімін және басқа маңызды шарттарын анықтайды. Шартты имзау алдында шарттың шарттарын әрекет етуді және оңай білуді маңызды.

5-ші қадам: Рекламаны орналастыру және ережелерге сәйкес келу

Шартты имзалап рұқсатты алғаннан кейін рекламаны таңдалған көшелерде және билбордта орналастыру қажет. Бұл кезде заңдылықтар және ғалымдық органдар тарапынан белгіленген ережелер мен талаптарды сақтау маңызды. Мысалы, рекламалық материалдар көшкілерге жұмыс жасау немесе сынаушыларға көріністі қамтиту немесе басқа қауіпсіздік және қала мәдениеті талаптарын бұзмауы керек.

6-ші қадам: Мониторинг және талаптарды сақтау

Рекламаны орналастырғаннан кейін маңызды ережелер мен рұқсаттарға сай мониторинг және бақылау жасау маңызды. Егер ережелерде немесе талаптарда өзгерістер туындаса, рекламаны ережелерге сайлау немесе оны орналастыруға жаңарту қажет.

7-ші қадам: Мерзімдерді сақтау және төлем жасау

Маңызды рекламаны орналастыру мерзімдерін сақтау және шарттың мәліметтеріне сай финансылық міндеттемелерін орындау маңызды. Рекламаны орналастыру мерзімі рұқсаттармен немесе шарттармен шектеледі, сондықтан мерзімдерді бақылау және келесі рұқсатты қажет болмаса, оны белгілемеу маңызды. Рекламаны орналастыру үшін төлем шарттарына сай сақталу керек.

Маңызды ескерту: Қазақстанның әр түрлі аймақтарындағы конкретті талаптар мен процедуралар әріптес етуі мүмкін, сондықтан точная ақпарат және кеңес алу үшін қалалық орындарға немесе рекламалық агенттіктерге байланысыңызды ұсыныңыз.