Поделиться ссылкой:


Қазақстанда ТОО қалай ашу керек - қадамдар бойынша схема


Қазақстанда ТОО (Тұрғындылық жауапкершілік пайдаланатын шеріктестік) ашу кезеңдерін алмасудың бірнеше бөлімдерін қамтиды. Біздің барлықы бойынша жолмен жасалатын ТОО үшін кадамдар жолағын көрсетеміз:

 1. 1. Қадам: Заңды мекен-жай және атауын таңдау

  • Сіздің ТОО-ңыз үшін қалайтын заңды мекен-жайтын анықтаңыз.
  • Сіздің компанияныз үшін бірдендік атау табыңыз. Таңдалған атау регистрленген компаниялармен сәйкес келмейтіндігін тексеріңіз.
 2. 2. Қадам: Түзету құжаттарын дайындау

  • ТООның түзету құжаттарын, мәселен, орнынау және ТОО құру кестесі туралы түсіндірме құжаттарын жасаңыз.
  • Құжаттарда компанияның негізгі мақсаттары мен қызметі, түзету капиталының өлшемі, көбінесе табыстықты бөлу туралы ережелер және басқа маңызды келісімдер көрсетілуі керек.
 3. 3. Қадам: Түзету капиталын төлеу

  • Түзету капиталы - компанияңыздың бастапқы капиталы ретінде төлеу керек минималды сома. Қазақстанда ТОО үшін минималды түзету капиталы ежелгі жылы белгіленетін 100 МРП (айлық есептеулік көрсеткіштер) болып табылады.
  • Түзету капиталын ТООның банк қартағына төлеңіз және растаушы құжаттарды алыңыз.
 4. 4. Қадам: Салық құжаттарына тіркеу

  • ТООңызды тіркеу үшін салық органдарға басвырыс жасаңыз.
  • Түзету құжаттары мен түзету капиталының төлеуін растайтын құжаттар сияқты барлық міндетті құжаттарды беріңіз.
  • Салық органдарындағы тіркеу куәлігін алыңыз.
 5. 5. Қадам: Қазіргі органдарға тіркеу

  • ТОО тіркеу органдарына өтініш беріңіз және ТОО тіркеу үшін міндетті құжаттарды беріңіз.
  • Тіркеу үшін мемлекеттік мөлшерлікті төлемді төлеңіз.
  • ТОО тіркеу органдың берген тіркеу куәлігін алыңыз.
 6. 6. Қадам: Банктік қарта ашу

  • Банкты таңдаңыз және ТООңыз үшін корпоративтік есептік жасағын ашыңыз.
  • Тіркеуді растау, орнынау және есептік жасауға куәлік көрсеткіші таңдап беріңіз.
 7. 7. Қадам: Әлеуметтік қорлар мен сақтандыру бағыттарына тіркеу

  • Әлеуметтік қорларға (Пенсия қоры, Әлеуметтік сақтандыру қоры) және сақтандыру органдарына (Міндетті медициналық сақтандыру фонды) тіркеліңіз, сәйкес көздесетін есептікті жүргізу және өткізу туралы.

Бұл ТООны қазақстанда ашудың бейінділікті жолағы. ТОО ашу кезінде тікелей ақпарат алу және тіркеу процесінде көмек алу үшін құзаттарга немесе бизнес мамандарына байланысу үлгісі рекоменделеді.