Поделиться ссылкой:


Қазақстанда жұмыс шартын толтыру – қадамдар бойынша схема


1 қадам: Тақырып және байланыс мәліметтері

 • Құжаттың жоғары жағында ТҮРГЕНДІ МЕСЕЛЕНІҢ ТҮРІ тақырыпты енгізіңіз.
 • Толық аты, жатақхана мекен-жайы, телефон нөмірі мен электрондық пошта мекенжайы сияқты байланыс мәліметтеріңізді көрсетіңіз.

2 қадам: Договор қатысушылары

 • Іс беруші ретінде өз деректеріңізді көрсетіңіз: ұйымның толық атауы, хуқуктық мекенжайы, банк реквизиттері мен ЖКК (жеке куәлік көзеткіші) нөмірін көрсетіңіз.
 • Жұмысшының деректерін көрсетіңіз: толық аты, туған күні, жатақхана мекен-жайы, ЖКК, паспорттық деректер.

3 қадам: Тұруы маңызды байланыстар

 • Тұру договорының басталу күні мен аяқталу күнін көрсетіңіз (мерзімі шектелген договор болса).
 • Жұмысшының мамандығын және функционалдық міндеттерін көрсетіңіз.
 • Жұмыс уақытының (күнделікті немесе апта талабына сәйкес) және жұмыс уақытының ұзақтығын (күніне немесе аптасына сағаттар) көрсетіңіз.
 • Жұмысшының жалақылығын көбейтуін (оклад, сағаттық тариф, премиялар, қосымша төлемдер және т.б.) көрсетіңіз.

4 қадам: Жұмыс шарттары

 • Жұмыстық шарттарды (жұмыс орындығы мен сапасы, командировкалар керектігі) сипаттаңыз.
 • Жұмысшы мен қызметкер арасындагы құқықтар мен жауапкершіліктерді көрсетіңіз.
 • Ұсыныстардың (ақы төленетін және төленмейтін) және аурулардың тәртібін анықтаңыз.

5 қадам: Аяқталушы талаптар

 • Жұмыс договорының аяқталу тәртібін анықтаңыз (хабарландыру, себептер, мерзімдер).
 • Қазақстан жұмыс заңының қолдану шарттарын және мүмкіндіктерді шешу жолын көрсетіңіз.

6 қадам: Қол тиетімділіктер мен мәртебелер

 • Договорды қолдану күні мен орнын көрсетіңіз.
 • Жұмысшы мен қызметкердің қол тиетімділіктері үшін орнын айырбастаңыз.
 • Мүмкін болатын жағдайда ұйымның мәртебесін тақтаныстырып, қол тиетімділіктердің жанында сақтануыңызға көмек көрсетіңіз.

Барлық қадамдарды толтырудан кейін, трудовой договорды өз барлық жағына шығарылып, екі тарафта қол тиетімділік беріп, расталуы керек. Қазақстан заңдарына сәйкес трудовой договорыңыздың қанундық талаптарға сәйкес келетінін тексеру үшін заңшыға немесе жұмыс заңының мамандығының еріктісіне хабарласыңыз.