Поделиться ссылкой:


Қазақстанда жұмыс шартыны дұрыс жасау үшін қалай тура жасалу керек


Казахстанда жұмыс шартыны дұрыс жасау қалай?

Қазақстанда жұмыс келісімін құру үшін келесі жалпы талаптар мен білдіруге еріктелу керек:

 1. Көзделген деректер: Жұмыс шығарушының (ұйымның атауы, ИИН/БИН, орналасу орны) және жұмысшының (Аты-жөні, туған күні, тіркелу мен тұру мекенжайы, әкімшілік анықтайтын құжат, ИИН) толық деректерін көрсетіңіз.

 2. Келісім түрі: Жұмыс келісімінің түрін белгілеңіз (соңғысыз немесе уақытша) және оның әрекеттелу уақытын көрсетіңіз. Егер келісім уақытша болса, жасалу мәнін және шектеулі әрекеттелу уақытын көрсетіңіз.

 3. Жұмыс режимі және кестесі: Жұмыс режимін белгілеңіз (толық жұмыс күні, толықтықсыз жұмыс күні және т.б.) және жұмыс кестесін көрсетіңіз, анықталған аптаның күндері мен жұмыс уақыттарын көрсетіңіз. Солай жағдайда жұмыс күнінің басталу және аяқталу уақытын, араларын және толықтық жұмыс күндерін көрсетіңіз.

 4. Мекенжай және орындықтар: Жұмысшының орындығын Типтік орындықтық нұсқалар (ТДИ) немесе басқа расталған нормативтік акттар бойынша көрсетіңіз. Бұл орындықтарға сәйкес осы орында жұмысшының орындауы туралы негізгі міндеттерді сипаттаңыз.

 5. Ақы төлем және қосымша төлемдер: Жұмысшының мөлшерлік төлемді (сабақтық жалақылық) және жұмыс төлемінің төлеу жүйесін (айлық, екі апта бойынша және т.б.) белгілеңіз. Қосымша төлемдер туралы ақпаратты (қосулар, мерекелер, компенсациялар) және олардың есептеу тәртібін көрсетіңіз.

 6. Жұмыс шарттары: Жұмыс шарттарын көрсетіңіз (жұмыс орны, командирліктер, жеке автокөлік пайдалану, түн жұмысы және т.б.) және жұмысшының профессионалдық қызметімен байланысты арнайы шарттарды көрсетіңіз.

 7. Мейірім мен мейірім төлегі: Төлемдерді айырбастап табу, табу және төлемдерді есептеу туралы ақпаратты көрсетіңіз.

 8. Сынау уақыты: Сынау уақыты бар болса, оның мол ұзақтығын көрсетіңіз. Жұмыс келісімінде сынау уақытын жұмысшыға ұжымдастыру керек және оның мақсаттарын көрсету керек.

 9. Тармақты болу қатынастығы: Жұмыс шығарушы мен жұмысшының жұмыс шарттарын бұзу (қызмет көрсету, жұмысты орындауға айналу) бойынша жауапкершілікті көрсетіңіз.

 10. Басқа шарттар: Конфиденциалдық ақпарат, кеңес қатысу, жұмыс саясаты және т.б. төменгі шарттарды көрсетіңіз.

 11. Түсіндірушіліктер қолы: Жұмыс келісімінің келесінің келесі бөлігі үстелдердің (жұмыс шығарушы және жұмысшы) қолымен (имзалы келу уақытымен) көрсетілуі керек.

Маңызды нүктесіздік, мұндай ақпараттар қазіргі уақытта құқықтық кеңес болмағанын жаттайып, түрлі нормативтік талаптарды және қажеттіліктерді қамтамасыз ету үшін жүристке немесе жұмыс заңының мамандығына хабарласу маңызды.

Қазақстанда Жұмыс шартыны қол қоюдың сыртқысы: А-дан Ж-ға

Тыңдау жасау кезінде Қазақстанда жұмысқа орналастырудағы маңызды кезең трудовы договорын тапсыру болып табылады. Осынын бастаптан соңгі қадамдарымен белгіленген процесс туралы анықтамалық береміз:

 1. Міндеттерді растау: Алдымен қызметкер және жұмысшы шарттары туралы, мұндағыдағы лауазым, мүлік жасау, жұмыс кестесі, демалыс және басқа маңызды тұрғылықтар туралы жұмысшы мен жұмысшының келісімдерін көру керек.

 2. Трудовы договорды дайындау: Жұмысшылардың келісімдерге сәйкес мқамдалған тапсырыс трудовы договорын жасайды. Договор Қазақстан закондарының талаптарымен сәйкес келуі керек және жүктелген мазмұндық талаптарды орналастыруы тиіс, мұндағыдағы мәліметтердің, құжаттардың, жұмыс мені төлеу шарттары мен басқа құқықтар мен міндеттердің мәліметтері болуы керек.

 3. Договорды жеткізу: Жұмысшыға жасалған трудовы договор тапсырысқа тапсырыс береді. Жұмысшы оқуы және барлық міндеттерінің жүйелерге сай табысып, барлық міндеттерін өз жағдайына және талаптарына сәйкес келетінін тексеру керек.

 4. Міндеттер талқылау және өзгерту: Егер жұмысшы кейбір міндеттерге келіспейтін болса, ол оларды әзірлеу туралы жұмысшымен кепілдікті өтініш беріп, договорды өзгерту өтінішін бере алады. Мысалы, қауіпсіздіктілікте барлық талаптар бойынша келісімге жету үшін жарнамаларды өтініш беру қажет.

 5. Трудовы договорды имзау: Міндеттердің соңғы келісімінен кейін, жұмысшы және жұмысшы имзалайды. Қалайсыз бірақ, көптеген жағдайда бүкіл тарафтардың қатарында жасалады. Имзалар келісімнің көк бетінде болуы керек және соңғы бетте болуы керек.

 6. Трудовы договорды тіркеу: Жұмысшының міндеттемесіне сәйкес, жұмысшыларды тіркеуге қызметкер қолжетімді. Қазақстан закондарының талаптары бойынша, договор берілген күннен бастап үш іс күніне дейін тіркеу керек.

 7. Договордың көшірмесін беру: Жұмысшының имзаланған және тіркелген трудовы договорының көшірмесін қолжетімдер берулі керек. Жұмысшы ол көшірмеге өздікті құжаттары мен бағдарламаларының сақталуы үшін оны сақтау керек.

Маңызды ескерту, трудовы договорды тапсыру және тіркеудің процедурасы жұмысшының нысанына немесе саладағы қызметкерге байланысты нысандар мен саясаттар бойынша бірдеу болуы мүмкін. Қазақстандағы ағылшынша мәртебесіне немесе тұптарына сәйкес толық ақпарат алу үшін заңгерге немесе жұмысқа орналастыру құқығы бойынша мамандықтарға басу кеңесі беріледі.