Поделиться ссылкой:


Қазақстанда жайлы аренда шартын қалай толтыру керек - кадам бағыты


Қазақстанда қонақ көрсету договорының оформалануы келесі қадамдарды қамтиды алуы мүмкін:

1. Қадам: Қонақ көрсету және байланыс көрсетушін тауып алу

 • Тіркелген жерде сіздің талап ететін аймағыңыздағы қол жетімді квартираларды іздеңіз.
 • Қонақ көрсетушілерге хабарласып, квартиралардың барлығы жайлы және киреу шарттары жайлы білуіңізге талап етіңіз.
 • Квартираларды көріп, таңдау туралы шешіміңізді қабылдаңыз.

2. Қадам: Құжаттарды дайындау

 • Қонақ көрсетушіден келесі құжаттарды талап етіңіз: жетістік, квартираларға ие болу құқығы туралы шағым (немесе кіреу құқығын растау құжаттары), квартираны тіркеу туралы құжаттар.
 • Берілген құжаттарды дәлелілік пеншілікке тексеріңіз.

3. Қадам: Қонақ көрсету договорын жасау

 • Кіру мерзімі мен тұрақты жасау шарттарын анықтаңыз, мәселен, киреу ақысы, төлем күндері, бағалы кепіл, кепілді қайтару тәртібі, жөнге келтірудің жауабы, жөнге келтірме жасау қауіпсіздігі т.б.
 • Қарыздың барлық шарттары мен міндеттерін көрсететін договорды жасаңыз. Заңгерлер немесе жеке көмекшілерден берілетін договор нұсқаларын пайдалана аласыз.

4. Қадам: Қонақ көрсету договорын тіркеу

 • Өз аймағыңыздағы тіркеу органдарының талаптарын тексеріңіз. Қазақстанда қонақ көрсету договорын орнына келісім қатысу қажеттілігі түрлі болуы мүмкін (әкімдік жетекшісі).
 • Тіркеу үшін қажетті құжаттарды, мысалы, кіреу договорының көшірмесін, кіреуші мен кіргендігі құқығы туралы құжаттарды, квартираға жету құқығыны растау құқығымен бірге барлық құжаттарды дайындаңыз.
 • Барлық құжаттарды аймақтық әкімдік органдарына беріп, тіркеу процедураларын орындаңыз.

5. Қадам: Қонақ көрсету договорын қол қою

 • Қонақ көрсетушімен қонақ көрсету договорын қол қою үшін кездесіңіз.
 • Қонақ көрсету договорындағы барлық шарттар мен міндеттерді көрсетілгенін және сіздің және қонақ көрсетушінің оларды түсінуі және келісуі көрсетілгенін тексеріңіз.
 • Қонақ көрсету договорын көруші мен көруші алдағы мәртебесінде қол қойыңыз, егер ол қажет болса.

6. Қадам: Төлем және кепіл

 • Қонақ көрсетушімен төлем күндері мен төлем тәсілдерін келісіңіз.
 • Қонақ көрсету договоры бойынша басым төлемін жасаңыз.
 • Егер қажет болса, кепілді жалғастыру шарттары бойынша кепіл төлемін төлеңіз.

7. Қадам: Договор шарттарын сақтап қалу

 • Қонақ көрсету договорын шарттарын, қонақ көрсету ақысыны уақытша төлеу мен тұру ережелерін сақтаңыз.
 • Қонақ көрсету квартирасымен қателіктер немесе жөнге келтіру жұмыстарын аяқтау қажеттілігі туралы қонақ көрсетушіге еңбек көрсетіңіз.

Қонақ көрсету договорын оформалауын регион және кірістірме шарттары бойынша әртүрлі болуы мүмкін. Қазақстандағы қонақ көрсету договорын оформалау талаптары мен ережелерін білу үшін заңгерге немесе недвижимость саласының мамандарына басымдық қою құқылы болып табылады.