Поделиться ссылкой:


Қазақстанда қарыз келісімі.


Қазақстанда қаржыды келісімді жазу қалай орындау керек?

Сізге Қазақстандағы займ договорын жасау туралы жалпы ақпарат беремін деп ескерту қызығушылықпен, бірақ юридикалық талаптар уақытпасына есептелуі мүмкін және менің жауабымда көрсетілмеген өзгерістер және ерекшеліктер болуы мүмкін деп есте сақтап алуы маңызды. Ақпараттың дәлелілік және жаңартуы бойынша сенімді болу үшін Қазақстандық заңнаманы тиімді жасауға специалдықтықты жеткізушіге немесе нотариусқа хабарласу кеңес етіледі.

Қазақстанда займ договорын жасау кезінде келесі жалпы ұсыныстарды есептеу керек:

  1. Тараулардың егжей-тегжейлі мәліметтерін көрсетіңіз: займ алушы мен кредитордың толық аты, мекен-жайы мен құжаттардың деректерін көрсетіңіз.
  2. Займ сомасын анықтаңыз: займда берілетін соманы қазақстан теңгесінде дәл сомасы мен жазбаға сәйкес көрсетіңіз.
  3. Пайыздылықтарды және төлеу мерзімін анықтаңыз: займның пайыздылықтарын (егер қолданылса) және займның төлеу мерзімін көрсетіңіз.
  4. Займның төлем мерзімін көрсетіңіз: төлемдердің регулярлықтығын, төлем күндерін және орынды анықтаңыз. Налик, банк переводы және т.б. деп, қай өтінімдердің қолданылатындығын көрсетіңіз.
  5. Құрандыққа байланысты (жарату қажет болса): займ залогымен қамту, залогның мәліметтерін, залогға байланысты тағайындалған құқық және орындардың талаптары мен оқиғаларын көрсетіңіз.
  6. Алдын ала аяқтау шарттарын белгілеңіз: займның алдын ала аяқтау мүмкіндігін және оның аяқтау шарттарын белгілеңіз.
  7. Кездесу немесе орындау қателігіне арналған нәтижелерді көрсетіңіз: займ договорындағы орнын аяқтау мейінін көрсетіңіз.
  8. Сот судындағы судың тегісі мен қолданылатын заңды анықтаңыз: жазалық қандай заңды қолдану қажет болатынын және мүмкін келісімдік мағалыларды кешелерден түсіндіру үшін қандай соттың қолданылатынын көрсетіңіз.

Займ договорының заңнамалық ерекшелігін ақпараттық күшке келтіру үшін қазіргі заңнама және өздік міндеттемелеріңізге сәйкес құжаттарды дұрыс орналастыруда сізге көмек көрсету үшін юристке немесе нотариусқа хабарласу кеңес етіледі.