Поделиться ссылкой:


Казахстанда агенттік келісімшартты қалай төлдеуге болады - кадамдар бойынша схема


Қазақстанда агенттік келісім договорының оформалуы бірнеше қадамға жатады. Оны оформдауға арналған қадамдардың жасалу схемасы:

1-ші қадам: Түйіндеме жане договордың мақсатын анықтау

 • Келісімдегі барлық тұлғалардың толық құқықтық атаулары мен мәліметтерін көрсетіңіз.
 • Агенттік қызметті орындау көмекшінің мақсаты мен мазмұнын анықтаңыз.

2-ші қадам: Договор жасау

 • Барлық ескертпе және ережелерді қамтамасыз ету үшін агенттік келісімді жасаңыз. Бұл шарттың маңызды шарттары мен мәдені міндеттері келісімде аталатын мәліметтерді қамтамасыз етеді:
  • Договорның мазмұны мен агенттің міндеттері.
  • Принципалдың (клиенттің) құқықтары мен міндеттері.
  • Договорның жарамдылық мерзімі және оны бас тарту шарттары.
  • Агенттің алу салдары мен олардың төлем жолы.
  • Ақпараттың конфиденциальдығы және тараптардың жауапкершілігі.
  • Сипаттаған орнына байланысты ерекшелік шарттар.

3-ші қадам: Договорды қол қойу

 • Екі тарапта да договорды қол қойу керек. Қол қойған атаулар электронды немесе қағазды формада болуы мүмкін.
 • Келісімнің құқықтық жарамсыздығын және Қазақстан закондарының талаптарына сай өзгертіңіз.

4-ші қадам: Договорды тіркеу

 • Агенттік келісімде кейбір жағдайларда дерекқорыларда немесе тіркегушіде тіркеу қажет болуы мүмкін.
 • Өзгерткіңіз тіркеу талаптарын өзара талдау және барлық қажетті процедураларды орындаңыз.

5-ші қадам: Заңнамаға сай қызығу

 • Агенттік келісімде көрсетілген барлық шарттар мен әрекеттердің қазақстан заңнамасының талаптарымен сай келісуіне көз жеткізіңіз.
 • Мәнінен білімдірілуі үшін құзаттылық немесе саяхат сарапшысына хабарласыңыз.

6-ші қадам: Договорды сақтау

 • Агенттік келісімнің түпнұсқасын қауіпсіз жерде сақтаңыз.
 • Келісім көрсеткіштерін жасаңыз, келісімге байланысты документалық растауларды қолдау үшін екі тарапқа да көшірме жасаңыз.

Есте сақтау, әр бір жағдайда өзінің маңызы болуы мүмкін, және сәтті агенттік келісімді оформдау үшін әрқашан профессионалдарға (сыйлықшылар несілдері немесе коммерциялық іс-шаралардың мамандары) байланысты дайындауларды алуы рекомендалады.