Поделиться ссылкой:


Казахстандағы өз өнімін немесе идеясын патенттелу – қадамдардың жинағы


1 қадам: Патенттік деректер базасының зерттеуі

Қазақстанда патент өтінімін беру алдында бірінші қадам жасалатын өзгерістік деректер базасыны зерттеу екендігі. Бұл сізге, өзіңіздің өніміңіз немесе идеяңызмен байланысты болатын Қазақстанда бұрыннан біріктілік патенттер немесе өтінімдері бар екендігін білдіреді. Бұл үшін Казахстан санауы институтының (Kazpatent) электронды деректер базасын пайдалану немесе патенттік поверенге хабарлауға болады.

2 қадам: Патент өтінімін дайындау

Зерттеуден өткен және өніміңіз немесе идеяңыздың уникалдығына көз жеткізгеннен кейін патент өтінімін дайындау керек. Өтінімде келесі ақпарат болуы керек:

  • Өнімнің атауы және сипаттамасы: Өніміңіз немесе идеяңызды сипаттау, негізгі характерлері мен қолдану қасиеттері көрсетілген толық сипаттамасын қалпына келтіріңіз.
  • Суреттер және схемалар: Өніміңізді көрсететін суреттер немесе схемаларды қосыңыз.
  • Абстракт: Өнімдің қысқаша сипаттамасын көрсетіңіз.
  • Өтініш беруші: Өз ақпаратты және байланыс ақпаратыңызды көрсетіңіз.

3 қадам: Патент өтінімін ұсыну

Патент өтінімін дайындаудан кейін оны Қазақстан патенттік қызметіне (Kazpatent) ұсыну қажет. Өтінімді Kazpatent офисінде шөпке беру немесе поштамен жөнелту мүмкін. Онлайн-портал Kazpatent арқылы өтінімді онлайн түрде ұсыну да мүмкін.

Өтінімді ұсыну кезінде сізге патенттік төлемді төлеуге қажет болады. Төлемдің өлшемі патенттік түрі мен өтінімді аймақтығына байланысты айналуы мүмкін.

4 қадам: Формалды және мазмұнды экспертізалар

Қазақстан патенттік қызметі өтінімді алғаннан кейін формалды және мазмұнды экспертізаларды орындайды. Формалды экспертіза өтінімнің дұрыстығын тексеру бағдарламасы болып табылады, мазмұнды экспертіза - өніміңіздің жаңасын, өндіріске қолдау көзетімділігіне және техникалық деңгейіне байланысты бағалауын жасайды.

5 қадам: Патентті беру

Егер сіздің өтініміңіз барлық экспертізаларды өтуі және талаптарға сәйкестенсе, онда сізге сіздің өніміңізге немесе идеяңызга патент беріледі. Патентті беру оның анықтамасы, белгілі уақыт ішінде сізге өніміңізді пайдалану және қорғауға эксклюзивтік құқығын береді.

6 қадам: Патентті сақтау

Сіздің патенттің действительлігін сақтау үшін сізге жыл сайын патенттік төлемдерді төлеу және Қазақстан закондарымен келісімге сәйкес жасау қажет.